Retenční nádrže

Retenční nádrže na dešťovou vodu

S rostoucími cenami vody a zároveň také se zvyšujícím se zájmem o životní prostředí stále více majitelů rodinných domů přemýšlí o tom, jak využít dešťovou vodu.

Ta zatím v mnoha případech bez užitku stéká ze střech rodinných domů okapem do dešťové kanalizace, aniž by ji někdo zadržel a využil například pro zalévání zahrady. Možnosti využití dešťové vody jsou ale daleko širší, lze ji použít také pro splachování toalety, úklid, po úpravě také pro praní prádla a případně i na sprchování.

Základem pro budoucí využití dešťové vody ale je schopnost ji zadržet a vhodně uchovat, než bude využita. K tomuto účelu slouží retenční nádrže na dešťovou vodu. Nejefektivnějším řešením jsou plastové retenční nádrže. Ty mohou být buď samonosné, určené k obetonování nebo také dvouplášťové.

Nejlevnější variantou podzemních nádrží jsou retenční nádrže určené k obetonování. Jsou vhodné do více zatížených terénů s hornatým nebo svažitým podložím. Nehodí se naopak do míst se spodní nebo průsakovou vodou. Kromě běžných kruhových nebo hranatých typů lze zadat i výrobu nádrže na zakázku. Samonosné nádrže jsou určeny k instalaci do země na betonovou podkladovou desku a obsypání zeminou. Také zde jsou dva základní typy kruhové nebo hranaté, ale lze si objednat i retenční samonosnou nádrž na míru. Stejně tak je tomu i u dvouplášťových nádrží, které se usazují do měkkého betonu a jsou určeny na pozemky se spodní vodou, jílovitým nebo jílovitopísčitým nestabilním podložím.

Kromě standardních variant všech typů si lze objednat i kompletní nádrže s vhodnými čerpadly a filtracemi. Existují také nádrže na dešťovou vodu, které jsou vybaveny čerpadlem, filtrací a nádobou na vyrovnávání tlaku při splachování toalet. Jsou vhodné i na zalévání a na jejich pořízení lze získat dotaci z programu Dešťovka 2.

Katogorie

  • Úvod
  • Styl
  • Bydlení
  • Technika
  • Nápady
  • Příběhy