výroba

Efektivnost výroby je stále aktuálnějším požadavkem doby

Vyrábět tak, aby výroba vyžadovalo co nejméně energie, lidské práce i spotřeby materiálů, je stále větší nutností. Zejména vysoká energetická náročnost je přímo ohrožením existence mnoha výrobních provozů. Často ale stačí i méně náročné investice na to, aby se výrobní náklady ustálily, nebo dokonce snížily. Chce to ale najít firmu, která umí vyrobit či upravit výrobní linky přesně podle potřeb svých zákazníků. A právě takovou je firma KONEL s.r.o., která se konstrukcí, výrobou a modernizací výrobních linek a strojů zabývá již tři desetiletí.

Její konkurenční výhodou je tým zkušených techniků a dalších odborníků, kteří umí klientům společnosti poradit a vymyslet ve spolupráci s nimi i nekonvenční řešení, ať už se jedná o jednoúčelové stroje, modernizaci výrobních provozů nebo generální opravy strojů a jejich renovace, včetně výměny a oprav jednotlivých součástek a dalších prvků výrobních zařízení. Někdy vede i jednoduchá dílčí úprava k zásadnímu zlepšení celého výrobního procesu,

Reference firmy KONEL s.r.o. najdete v celé řadě průmyslových provozů, ať už se jedná o dřevozpracující, gumárenský, automobilový či potravinářský průmysl, čistírny odpadních vod, sušárny, čerpací stanice explozivních látek atd. Samostatnou kapitolou v nabídce firmy jsou zařízení pro řízení výrobních strojů, ať už se jedná o nové řídící systémy, nebo o modernizaci řádících prvků u již fungujících výrobních linek. Jedná se například o řízení robotických pracovišť, lisů, čerpadel, dávkování sypkých hmot, chladících okruhů, posuvu materiálu, dopravníků, řízení výšky hladiny a dalších parametrů během výroby. S řízením výroby úzce souvisí také diagnostika jejího průběhu, včetně kamerové detekce a checkerů, regulace teploty a vlhkosti a aplikace bezpečnostních prvků.

Katogorie

  • Úvod
  • Styl
  • Bydlení
  • Technika
  • Nápady
  • Příběhy