řidičák

Jak cizinec získá řidičák v ČR

S platností řidičských průkazů cizinců v České republice jsou často spojeny rozličné nejasnosti. Cílem tohoto textu je upřesnit, za jakých podmínek je řidičský průkaz platný i u nás. V opačném případě by měl článek pomoci poradit s tím, jakým způsobem může řidič řidičský průkaz u nás získat.

Za jakých podmínek je řidičský průkaz cizince u nás platný?

Řidičský průkaz je platný, jestliže je vydaný členským státem EU, Norskem, Švýcarskem či Lichtenštejnskem. Pokud je majitel občanem státu mimo Evropskou unii a řidičský průkaz splňuje podmínky silniční provozu České republiky, je možné si ho ponechat, ale platí jen po dobu jednoho roku u krátkodobého i dlouhodobého pobytu.

V případě trvalého pobytu existuje povinnost řidičský průkaz vyměnit do tří měsíců od data jeho udělení. Samozřejmostí je, že pokud je člověk občanem státu mimo Evropskou unii a řidičský průkaz nesplňuje potřebné náležitosti, musí být vlastníkem mezinárodního řidičského oprávnění nebo absolvovat autoškolu v České republice.

Řidičský průkaz může cizinec získat i v české autoškole

Cizinec má příležitost absolvovat v ČR řidičský výcvik v autoškole. Po jeho úspěšném zakončení obdrží mezinárodní řidičský průkaz, který bude platit ve státech EU i EHP a v některých dalších zemích v souladu s mezinárodními úmluvami. Samotný kurs i zkoušku je možné absolvovat v angličtině, němčině i ruštině. Pro vykonání zkoušky si je třeba zajistit služby tlumočníka.

Podmínky pro přihlášení cizince do české autoškoly

Cizinec se může přihlásit k výcviku v autoškole, když splňuje minimální věkovou hranici 18 let, podá si oficiální přihlášku do konkrétní autoškoly a doloží současně lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

 

Doklady nutné k podání žádosti o řidičský průkaz

Při podání žádosti o řidičský průkaz se musí předložit:

 • Doklad totožnosti
 • Doklad prokazující místo obvyklého bydliště
 • Doklad o odborné způsobilosti žadatele
 • Posudek o zdravotní způsobilosti
 • Řidičský průkaz (v případě, že jde o rozšíření řidičského oprávnění)
 • Fotografii, jež je v souladu se zákonem o občanských průkazech

Jak vyřešit problémy spojené s doložením obvyklého bydliště?

Nejasnosti bývají někdy spojeny s podobou dokladu obvyklého bydliště. Zpravidla je nutné doložit jeden z následujících dokumentů, mezi něž se řadí potvrzení o přechodném pobytu, potvrzení o studiu, nájemní smlouva k nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, který dokládá vlastnická práva k nemovitosti, a potvrzení o zaměstnání či výpis z živnostenského rejstříku.

Vydání řidičského průkazu pro cizince lze vyřídit na úřadě s rozšířenou působností podle místa bydliště nebo na Magistrátu hlavního města Prahy. Doba vyřízení řidičského průkazu je zhruba dvacet dní.

cizinci, řidičák v ČR pro cizince, řidičák pro cizince, řidičák, řidičský průkaz

Katogorie

 • Úvod
 • Styl
 • Bydlení
 • Technika
 • Nápady
 • Příběhy